Kunder

Våra kunder finns idag inom bland annat svenska försvaret, process- och kraftindustrin, fartygs- och flygindustrin samt tryckeribranschen, framförallt i Norden men även i övriga Europa.

Våra produkter appliceras bland annat i flygplan, helikoptrar, ubåtar, fartyg, stridsvagnar, radar, radiokommunikationsutrustningar, tryckeriutrustning samt högteknologiska datasystem.