Om Connectech

ConnecTech AB etablerades 1988 som en oberoende distributör av kontaktdon och tillbehör. Under slutet av 1980-talet, då leverantörer inom kontaktdon var leverantörsbundna, skapade det onödiga merkostnader för kunden. Detta medgav en möjlighet att ge en bättre lösningar till företag och därmed startades ConnecTech som skulle ge mer flexibla lösningar till kunder som inte var beroende av ett specifikt fabrikat. Idag har ConnecTech också egna agenturer.

ConnecTechs affärsidé är fortfarande idag att leverera högkvalitativa kontaktdon utan att vara fabrikatberoende med en hög grad av kundanpassning avseende teknik, tid för leverans samtleveranssäkerhet.